Kund information

Wildwheels® är ett registrerat varumärke tillhörande Stepp N Chris AB

 

   
Försäljningsvillkor
Priser:
Våra priser kan ändras utan att så meddelas. Priserna justeras vid svängningar i valutakursen från tillverkningslandet. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. För korrekt pris rekommenderar vi att du kontaktar oss.
Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.
Betalning:
Kontant, Förskottsbetalning eller efterkrav. Detta gäller både företag och privatpersoner om ej annat överenskommits.
20 dagars kredit erbjuds enbart till våra återförsäljare efter godkänd kreditprövning.
Vid beställning av varor vi inte har i vårt lager i Sverige begär vi att handpenning erläggs. Handpenningens storlek framgår på av oss utskickad orderbekräftelse. Av kunden godkännd beställning är bindande och full betalning ska alltid erläggas snarast efter att vi meddelat kunden att varan finns hos oss för leverans.
Orderbekräftelse:
Om vi inte har den beställda varan i lager skickar vi en orderbekräftelse till kunden. Den handpenning som anges på orderbekräftelsen ska betalas innan vi verkställer ordern. Beställningen verkställs först när kunden godkänt, signerat och returnerat den till oss. Betalning av handpenningen är likalydig med att ordern godkänns.
Garantier:
Vi lämnar 6 månaders garanti på alla produkter. Fel som uppstått som följd av händelse/verkan efter tillverkningen täckes ej av garantin. Detta gäller både funktion och ytfinish. Bristande vård är inte en garantiberättigad skada. Se Skötsel av fälgar. Används produkterna off-road eller i tävlingssammanhang gäller inga garantier.
Garantin ersätter endast varan, ej övriga kostnader som exempelvis transportkostnader, montering och balansering etc. ej heller eventuella följdkostnader som exempelvis stillestånd etc. Den totala garantiersättningen kan aldrig överstiga beloppet som betalats för varan enligt kvitto. Originalkvittot kräves vid alla garantianspråk.
För privatpersoner gäller utöver garantin konsumentverkets regler.
Reklamationer:
Reklamation ska anmälas snarast till oss, senast 7 dagar efter erhållen leverans.
Transportskador anmäles direkt till transportbolaget. Vi tar ej emot reklamationer som är orsakade av transportbolag.
Transportkostnader:
Vi debiterar köparen 159 kr för transport av 1-4 fälgar inom Sverige. Leverans sker med DHL eller av Wildwheels vald transportör.
För övriga transporter debiteras kunden vår faktiska kostnad för transporten baserad på vikt och volym.
För leverans utanför Sverige var god kontakta oss för pris.
Returer:
Eventuella returer ska alltid föregås av att vi kontaktats och godkänt returen. För ej godkänd retur utgår ingen ersättning.
Försändelser som skickas mot efterkrav eller mottagarfrakt utlöses ej.
Returer ska alltid levereras till vår adress. Vi hämtar inte gods på terminal, busstation eller liknande.
Varor som returneras skall vara i helt oskadat skick, detta gäller även emballaget. Som skada räknas även nedsmutsning. Vid skada kan ersättningen reduceras eller helt utebli beroende på skadans omfattning. Emballaget får endast tillslutas med genomskinlig tape.
Felleverans:
Om felaktig fälg/fälgar levererats av oss kan vi endast ersätta den om den/de returneras utan att däck varit monterat.
Om vi får fälg/fälgar i retur som visar spår av att däck varit monterade godkänner vi ej returen.
Kontrollera ALLTID att fälgen passar INNAN däck monteras.
Återköp:
Återköp medges endast av varor som vi normalt lagerför i Sverige. Återköp måste alltid godkännas av oss innan varan återsändes. En återköpsavgift utgår alltid med 20 % av varans belopp, minsta återköpsavgift är 300 kr.
Vid återköp debiteras kunden alla transportkostnader. Även den ursprungliga leveransens transportkostnad. ( se även "Returer")
Outlösta försändelser :
För outlösta försändelser som går i retur till oss debiteras beställaren alla uppkommna fraktkostnader samt en hanteringskostnad på 400 kronor
Brukande av produkterna:
Då många av våra produkter i första hand är avsedda för offroad och utställning kan vi inte ansvara för huruvida berörda myndigheter ställer sig till att godkänna produkterna för användande på allmän väg. Vi ansvarar ej heller för problem/skada som uppkommer av avanvändandet av produkterna.
 

With this, you can use it for a longer time. One of the best places recommended to buy these rolex replica sale would be the virtual stores. These online shops are regularly updated with the latest and the best breitling replica uk. Buy a classy watch to enhance your real persona. At the same time make your date a memorable experience. Do not hesitate and purchase a replica watches uk from a reliable replica watches sale online. Comedy movies have always been crowd-pullers with their seemingly-effortless kicks and punches. Thus, movie makers today use people’s funny bones to target audiences. The replica watches that there has been a recent upsurge in films that rolex replica sale plots stands to prove the point that comedies are bestsellers! What’s more, you do not need ace stars to work up some funny magic!