Skötsel av fälgar
 
Skötsel av fälgar som utskriftsvänlig pdf-fil
 

VIKTIGT: Garantin täcker inga skador som uppkommit på grund av bristande vård av fälgarna eller om fälgarna utsatts för olämpliga rengöringsmedel/metoder.

Låt oss inse fakta: Fälgar monterade på fordon som används i trafik befinner sig i en otacksam miljö.
Dina nya fälgar kräver korrekt och regelbunden vård för att behålla sin ursprungliga finish.

Regelbunden rengöring
• Smuts från vägbanan har en förmåga att binda fukt som med tiden startar korrosion på fälgen.
• Bromsdamm som släpper från bromsbeläggen innehåller partiklar som angriper fälgens ytskikt.
• Salt kan angripa fälgarna från exempelvis vägsalt eller att fordonet vistas i områden nära havet.
Du måste därför regelbundet, kanske till och med en gång i veckan, rengöra fälgarna från dessa föroreningar innan de får grogrund att angripa dina fälgar. Även om du inte har möjlighet att åka och tvätta bilen så ofta, så kan det vara en god ide att ta trädgårdsslangen och bara spola av fälgarna. Låt alltid fälgarna svalna innan du spolar vatten på dem.

Tvättråd
Tvätta fälgarna med en mjuk svamp. Använd aldrig så kallad "scotch-brite"-svamp eller stålull eller något annat som kan repa ytan.
Vi rekommenderar i första hand vanligt bilschampo till fälgarna. Det finns en mängd olika "fälgrengöringsmedel" på marknaden, flertalet av dem är bra, men tyvärr innehåller många av dem kraftiga syror som kan skada dina fälgar. Vi rekommenderar att du är vaksam på innehållet när du väljer rengöringsprodukter.
För att skona fälgarna i största möjliga mån bör du alltid börja med att försöka spola bort smuts och grusrester innan du bearbetar ytan med svamp. Detta för att inte dra runt smutsen med svampen som då fungerar som slippapper med smutsen inbäddad i svampen. Skölj ur svampen ofta och byt vattnet i hinken om det behövs. Vi avråder från att tvätta i automattvätt då risken är stor att fälgarna kan ta skada av borstarna samt de rengöringsmedel som brukar användas i automattvättar. Tänk på att även hålla fälgens baksida ren. Ofta börjar angreppen på baksidan på grund av att den delen inte får samma vård som framsidan. När angreppet sedan utökats till den mer synliga delen är det ofta för sent att stoppa.

Skydda dina fälgar
Det är av yttersta vikt att du vårdar dina fälgar för att få långvarig glädje av dess höga finish. Här följer några råd hur du skyddar dina fälgar från korrosionsangrepp.

Polerade fälgar
För att behålla den ursprungliga glansen bör du periodiskt behandla fälgarna med en bra aluminiumpolish. Har fläckar uppstått finns det medel för att polera fram den ursprungliga glansen. Detta kan göras för hand eller med en så kallad "polerboll" monterad på en borrmaskin.

Kromade fälgar
Det finns speciella rengöringsmedel för kromade fälgar.
• Du bör regelbundet behandla dina kromade fälgar med ett bra krämvax. Det finns även speciellt avsedd "krom-polish" för att skydda kromfälgar.
• Du ska aldrig använda slipbaserade polermedel typ "autosol" eller liknande på krom. Slipande medel skapar micro-sliprepor som gör att smutsen fastnar lättare, och i förlängningen slipar du bort kromskiktet.

Lackerade fälgar
Rengör fälgen enbart med bilschampo. Lägg på ett lager vax med jämna mellanrum.

Har du ytterligare frågor angående fälgvård kontakta Wildwheels på tele: 0121-123 45

 

 
Take for instance replica watches sale, that doesn’t have a Woody Allen but the sheer fun created is excellent to breitling replica uk. Internet serves as the best reservoir of such films, and you can Download Comedy Movies from the internet as much as you want! There are many kinds of comedy films, like rolex replica sale that often involves an illicit scandal over love or any other matter that takes a funny turn. replica watches sale is an excellent example of a romantic comedy and a classic one at that! Who can forget how Harry and Sally kept bumping into each other in some funny replica watches or the other! It was amazingly beautiful, with rib-tickling humor at the same time. You can rolex replica sale Comedy Movies Online in excellent picture and sound quality and enjoy the best laughs of your life!